top of page

ЗА НАС

Ние сме сдружение "Въображение" в общественна полза,изпълняващо общественно полезна дейност.Център "Шаралия" е създаден за да вдъхновява и споделя със своите посетители,приятели и съмишленници - идеи,пространство и методи за устойчив и здравословен начин на живот.

Център “Шаралия” се намира в с.Влахи разположено в полите на Пирин планина и подножието на върховете Синаница и Шаралия. Мекият климат повлиян от средиземноморието предразполага за отглеждането на разнообразни селскостопански култури както и за производтството на слънчева енергия.В това е и основния замисъл на центъра, който експериментира и се развива в областите екология, опазване на околната середа и енергоспестяване с цел устойчиво развитие.
Повлияни от принципите на перма културата приложихме дейности в строителството, градината и домакинството.

Практически опит добихме и в развиването на екологично земеделие и  аквапоника.
Центъра е член на УУОФ България – световна организация на органичните ферми. През 2014г. център "Шаралия" беше акредитиран като посрещащта,изпращащта и координираща организация по програма "Еразъм +" на Европейският Съюз.
Мястото организира и участва в културни проекти,семинари и дебати Целта на центъра е да продължи да развива тези дейности както и да обогатява със знания всички посетители .

ABOUT US

We are an association "Imagination" in public benefit performing public activities.Center for sustainable development "Sharalia" was created to inspire and share with its visitors,associates and friends ideas,space and methods for sustainable development and healthy lifestyle.
Sharalia project is situated in Vlahi village in the foothills of Pirin Mountains, Sinanitza and Sharalia peaks. The mild Mediterranean climate is a precondition for solar energy production and development of farming and agriculture.
The main purpose of our project is to experiment in different areas as ecology, nature protection and alternative energy solutions. We hope that gained knowledge helps us to maintain sustainability.
We apply the principles of permaculture in different areas as housing construction, housekeeping and gardening. We gained practical experience in Acuaponics and Bio farming. Our centre is  member of the WOOF – World Organization of Organic Farming.From 2014 our association "Imagination" was accredited as a sending,coordinating and host organization for EVS (European voluntary service) part of European Union programme for Education  - "Erasum+".We are open for calls any time,so if you have interest to participate in our Center "Sharalia" as a person or organization you can contact with us on our e-mail here in our web site.
We organize and participate in various workshops and seminars promoting permaculture and sharing knowledge.
bottom of page